Fizikalna i rehabilitacijska medicina jest grana  medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom širokog spektra bolesti, u prvom redu bolesti mišićno koštanog sustava. Klasični medicinski postupci u raznim strukama, pa tako i fizikalnoj medicini, usmjereni su na saniranje oštećenja koje je nastalo zbog bolesti ili ozljede.  Ako za primjer uzmemo bolesnika s prijelomom kosti, proces liječenja završava trenutkom zacjeljenja kosti. Za razliku od liječenja, rehabilitacija je mnogo kompleksniji proces koji počinje onda kada je liječenje završeno. Ona  ima za cilj  ponovno osposobiti bolesnika  za što bolje funkcioniranje u svim životnim aktivnostima, a s obzirom na nastalo oštećenje. U gore navedenom  primjeru, kao što je važno da kost dobro zacijeli,  jednako je  važno i  ponovno uspostaviti pokretljivost zglobova, vratiti mišićnu snagu, koordinaciju pokreta, procijeniti može li se osoba i dalje baviti svojim profesionalnim i rekreativnim aktivnostima, i ako ne može, koje su  alternative. Drugim riječima, rehabilitacija  podrazumijeva postizanje maksimalne kakvoće življenja u novim okolnostima prouzročenim bolesti ili ozljedom.

Poliklinika Vam pruža dijagnostiku i individualizirani tretman u slučaju ozljeda, akutnih bolnih stanja, postoperativnih i preoperativnih zahvata, neuropatije, reumatskih tegoba, razvojnih poteškoća, funkcionalnih ograničenja i nesposobnosti (nemogućnost dužeg stajanja ili sjedenja, nemogućnosti vezane za konkretni posao, za neku svakodnevnu aktivnost…), poboljšanja fizičkog izgleda i kondicije.  Tretman uključuje primjenu najnovije tehnologije uz manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjenu fizikalnih agensa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrbu pomoćnim sredstvima i pomagalima, savjetima.