COVID -19 SMJERNICE ZA PACIJENTE

Poliklinika Novoselec u skladu s pravilima u NOVOM NORMALNOM :

 • Provodimo češću sterilizaciju prostora i kompletne opreme.
 • U našu Polikliniku dopušten je ulaz samo pacijentima (pratnja trenutno nije moguća).
 • Produžili smo pojedinačne termine za pacijente i time prorijedili raspored.
 • Mjerimo temperaturu svakom pacijentu.
 • Obavezna je dezinfekcija na samom ulazu.
 • Pacijenti obavezno moraju imati i nositi masku pri dolasku u Polikliniku Novoselec.

MOLIMO DA PACIJENTI koji osjećaju ili imaju simptome specifične za COVID-19

 • nedostatak njuha/mirisa,
 • povišenu tjelesnu temperaturu,
 • respiratorne smetnje,
 • probavne smetnje

 • “OSTANU ODGOVORNI” i zatraže pomicanje svog termina pregleda ili terapije telefonski. 

Brinemo o vašem i našem zdravlju jer nam je zdravlje na prvom mjestu.