OPĆENITO

Kinezioterapija je jedan od najvažnijih aspekata medicinske rehabilitacije i može se primijeniti u skoro svim medicinskim granama. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju pokret i gibanje. Kineziterapija odlična je za reumatske bolesnike, za osobe s neurološkim i ortopedskim problemima, za djecu s poteškoćama u razvoju, za onkološke bolesnike, ali i za sve zdrave osobe koje žele poboljšati kondiciju i moć kretanja.

GDJE NALAZI SVOJU PRIMJENU?

Proces kinezioterapije usmjeren je na prevenciju i rehabilitiaciju određenih bolnih stanja, ozljeda i posturalnih problema, kako sportaša tako i rekreativaca. Ovu terapiju primjenjujemo samu ili u kombinaciji s ostalim metodama fizikalne medicine i rehabilitacije. Koristi se u brojnim patološkim stanjima, ali i kao metoda prevencije ozljeda. Kineziterapija se primjenjuje za:

  • jačanje mišića
  • oporavak oštećene funkcije kretanja
  • prevenciju ozljeda.