AMBULANTNO LIJEČENJE PUTEM HZZO-A:

Pacijent je kod svog liječnika obiteljske medicine ili pozivom u Polikliniku Novoselec dužan rezervirati prvi slobodni termin za ambulantno liječenje.

Kod pacijenata koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje vrši se nadoplata za terapije.

Pacijenti su pri dolasku na pregled dužni ponijeti uputnicu i ostalu medicinsku dokumentaciju.

Rezervacija termina pregleda i terapija vrši se putem telefona: 031 657 888.