Obavijesti za pacijente
Poliklinika Novoselec
Za privatne pacijente formirali smo kompletan cjenik usluga. Proučite naš cjenik i odaberite za sebe najbolje. Imajte na umu pri tome da je Vaše zdravlje, naša inspiracija….